Han van der Wijk

“Erna de Boer is op voortreffelijke wijze ingesprongen als ambtelijk secretaris van de Adviesraad. Adequaat, punctueel, systematisch en vernieuwend. En dat alles volgens “afspraak is afspraak” en altijd op tijd. Toen de Coronacrisis om een andere wijze van werken en vergaderen vroeg, heeft Erna snel andere, virtuele werkwijzen opgezet.