De Boer Management Support houdt zich bezig met het zelfstandig voeren van secretariaten en vult daarnaast graag de secretarisfunctie in binnen besturen van verenigingen, stichtingen, projecten en redacties.
Organisaties hebben in toenemende mate behoefte aan professionele en flexibel inzetbare ondersteuning, waarbij tevens de continuïteit is gewaarborgd. De Boer Management Support biedt die professionaliteit en flexibiliteit.

Bestuurssecretariaat met o.a.:

 • fungeren als contactpersoon en postadres;
 • voeren van de (e-mail)correspondentie;
 • plannen van vergaderingen;
 • organiseren van vergaderruimte, notuleren en voortgangsbewaking.

Projectsecretariaat met o.a.:

 • het vervullen van een coördinerende rol tussen betrokken partijen;
 • het organiseren van bijeenkomsten en evenementen;
 • het bijhouden van websites.

Redactiesecretariaat met o.a.:

 • het bijhouden van planningen/bewaken van deadlines;
 • contacten en correspondentie met auteurs/journalisten;
 • contacten en correspondentie met uitgever en drukker;
 • organiseren en bijwonen van redactievergaderingen, inclusief voortgangsbewaking.

Vergaderingen met o.a.:

 • agendavoorbereiding en boeken locatie;
 • verzamelen vergaderstukken;
 • notuleren en afwerken acties.

Overige werkzaamheden:

 • (bijna) alles wat wenselijk is.

Uiteraard is dit geen uitputtende opsomming. Mocht u op zoek zijn naar een andere invulling van onze secretariële ondersteuning, neem dan contact met ons op.