Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten, alsmede overige vormen van professionele dienstverlening tussen DBMS en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het sluiten van een overeenkomst erkent de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, noch zelfstandig, noch in combinatie met de onderhavige algemene voorwaarden.
Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere eigendomsrechten met betrekking tot de vorm en inhoud van deze website komen toe aan De Boer Management Support of aan haar licentiehouders en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Informatie van derden
De Boer Management Support is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.