Trefwoorden in de werkwijze van De Boer Management Support zijn kwaliteit, betrokkenheid en vertrouwen.

Wij garanderen een perfecte ondersteuning op hoog niveau, die zelfstandig maar in nauw overleg met onze opdrachtgever ingevuld wordt. Uw secretariaat krijgt ons kantooradres en telefoonnummer, zodat wij ook daadwerkelijk zelfstandig kunnen functioneren. Continuïteit in combinatie met flexibiliteit: daar staan we voor.
Onze ambitie is om als vaste secretaris binnen de diverse besturen te functioneren. Groot voordeel is dat er geen kennis verloren gaat, de contactgegevens altijd hetzelfde blijven en archieven nooit verhuisd behoeven te worden.

We beseffen dat het bij secretariële ondersteuning draait om vertrouwen. Wij nemen een deel van uw verantwoordelijkheden over en in sommige gevallen gaat het hierbij om vertrouwelijke informatie. U kunt ervan verzekerd zijn dat dit bij ons in goede handen is. We streven naar langdurige opdrachten, zodat we ook echt van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Tarieven
Deze zijn in overeenstemming met de zwaarte van de opdracht en kunnen per project enigszins verschillen. Wij werken met vaste jaarbudgetten, die bij nieuwe klanten tweemaal per jaar worden geëvalueerd.

Management Support Groningen Natuurlijk geven we u graag referenties, zodat bestaande opdrachtgevers deze werkwijze kunnen bevestigen. Mocht u daar prijs op stellen, neem dan contact met ons op.